bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 SWIZ z załącznikami 1-7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:06:54.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:08:51.
 Zał. 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:10:58 | Data modyfikacji: 2018-02-13 16:15:49.
 Zał. 8 Kosztorys

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:11:25 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:38:10 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:42:41 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 14.02.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:48:42 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:48:42
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl