bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 SWIZ z załącznikami 1-7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:06:54.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:08:51.
 Zał. 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:10:58 | Data modyfikacji: 2018-02-13 16:15:49.
 Zał. 8 Kosztorys

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-13 16:11:25 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:36:01.
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:38:10 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:50:56.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:42:41 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:50:56.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 14.02.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:48:42 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:50:56.
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:38:28 | Data modyfikacji: 2018-06-07 14:50:56.
 PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:40:29 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 KOSZTOTYS ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 8

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:41:41 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 FORMULARZ OFERTOWY ZAKTUALIZOWANY

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:42:53 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:46:13 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 27.02.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:58:09 | Data modyfikacji: 2018-02-27 15:47:29.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:59:52 | Data modyfikacji: 2018-03-02 15:03:16.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 5.03.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:32:21 | Data modyfikacji: 2018-03-05 14:33:36.
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 5.03.2018r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:25:56 | Data modyfikacji: 2018-03-05 14:33:36.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 7.03.18r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-03-07 15:45:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 15:46:44.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:02:14 | Data modyfikacji: 2018-04-09 12:04:47.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:02:14
Data modyfikacji: 2018-04-09 12:04:47
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl