bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły >  SESJA XXXIV strona główna 

SESJA XXXIV
 UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:00:27.
 UCHWAŁA NR XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:03:14 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:07:40.
 Uchwała Nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:05:29 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:09:27.
 UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:14:33 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:09:27.
 Uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:17:49 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.
 UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:30:49 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.
 Protokół Nr XXXIV/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:10:50 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:22:30.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:10:50
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl