bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
WYBORY strona główna 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018
 Zarządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:25:14.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:30:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 01 lutego 2018 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 11 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:14:43 | Data modyfikacji: 2018-02-02 10:16:38.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:18:26 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43.
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:38:29 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43.
 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie oraz ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:57:29 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43.
  INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:58:40 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:49:51 | Data modyfikacji: 2018-03-14 09:09:42.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:52:08 | Data modyfikacji: 2018-03-14 09:09:42.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:53:16 | Data modyfikacji: 2018-03-14 09:09:42.
WYNIKI WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Sobolewie sporządzony dnia 15 kwietnia 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Sobolewie.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-17 08:17:35 | Data modyfikacji: 2018-04-17 08:25:51.

Zobacz:
 Wybory samorządowe 2010 .  WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2011 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014  .  Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014 .  Wybory samorządowe 2014 .  Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1 .  Wybory Prezydenta RP 2015 .  Referendum ogólnokrajowe .  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018 .  Wybory samorządowe 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-17 08:17:35
Data modyfikacji: 2018-04-17 08:25:51
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl