bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXXIII strona główna 

SESJA XXXIII
 UCHWAŁA Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:36:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:38:50.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:40:00.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:42:34.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:43:58.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:45:13.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Anielowie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:49:54.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sokole.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:51:52.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kaleniu Drugim.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:53:11.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:09:54.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Gończycach – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:11:11.
 UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:12:05 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:14:10 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:16:00 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:17:18 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:22:23.
 Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:20:34 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:26:07.
 Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:22:29 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:27:15.
  Protokół Nr XXXIII/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 08:54:39 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:17:48.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2017-12-29 08:54:39
Data modyfikacji: 2018-01-25 12:17:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl