bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” strona główna 

„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:36:44.
 SWIZ z załącznikami 1 - 7

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:38:47 | Data modyfikacji: 2017-09-15 15:54:35.
 Załącznik nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:40:10 | Data modyfikacji: 2017-09-15 15:54:35.
 Załącznik nr 9 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:42:34 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:03:25.
 Załącznik nr 10 Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:43:01 | Data modyfikacji: 2017-09-19 10:03:25.
 Załącznik Nr 11

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:57:32 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:12:09.
 Odpowiedź na zapytanie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:29:34 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:12:09.
 Odpowiedź na zapytanie - 2

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-28 16:24:45 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Odpowiedź na zapytanie - 3

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-28 16:29:44 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Odpowiedź na zapytanie - 4

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-29 16:22:50 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 14:41:55 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-10-12 13:25:25 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:30:18 | Data modyfikacji: 2017-09-28 16:26:18.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2018-01-02 09:30:18
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl