bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew

BG.271.1.5.2017

Sobolew, dnia 24.08.2017 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew”

Zamawiający Gmina Sobolew, z siedzibą w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym zapytaniu ofertowym.
Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Koszutski

Załącznik:
Zapytanie ofertowe

 Treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:17:30.
WYBÓR OFERTY
 POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:53:26.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:53:26
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl