bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach strona główna 

Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach

G.271.1.4.2017 Sobolew, dnia 27.07.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach


Zamawiający Gmina Sobolew, z siedzibą w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym zapytaniu ofertowym
Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .

 Treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:30:03.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:50:21.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:50:21
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl