bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXVIII strona główna 

SESJA XXVIII
 UCHWAŁA NR XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobolew na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:05:18 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:15:04.
 UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:10:04 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:12:35 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:34:02 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:52:50 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:53:59 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:20:15.
 Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:57:49 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:59:34.
 UCHWAŁA NR XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-06-16 15:02:27 | Data modyfikacji: 2017-06-16 15:04:09.
 Protokół Nr XXVIII/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:53:11 | Data modyfikacji: 2017-06-16 15:04:09.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:53:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl