bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:59:07.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:59:55.
 Załącznik nr 7 Przedmiary robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-23 16:00:55.
 Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-05-23 16:01:45.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:10:26.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr II

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:47:31.
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:48:37.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-19 15:05:16.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2017-07-19 15:05:16
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl