bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie strona główna 
Regulamin GKRPA
 Regulamin GKRPA w Sobolewie.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:30:02.

Zobacz:
   Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
   Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
   Regulamin GKRPA w Sobolewie
Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:30:02
Opublikowane przez: Monika Szymańska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl