bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXVI strona główna 

SESJA XXVI
 UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:12:20 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:14:03.
 UCHWAŁA NR XXVI/186/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:16:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:15:35.
 UCHWAŁA NR XXVI/187/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:38:55 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:16:32.
 UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2017.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:40:54 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:16:32.
 UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:45:02 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:24:06.
 UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:00:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:24:06.
  Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:05:20 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:19:18.
 UCHWAŁA NR XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:07:09 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:20:54.
 Protokół Nr XXVI/2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:16:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:20:54.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:16:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl