bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. strona główna 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:44:18.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:45:40.
 Załącznik Nr 6 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:46:49.
 Załącznik Nr 7 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:52:37 | Data modyfikacji: 2016-10-25 14:59:21.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-09 15:45:22 | Data modyfikacji: 2016-11-09 15:46:58.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:47:40 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:48:32.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:17:24 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:48:32.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:17:24
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl