bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. strona główna 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:53:53.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:54:45.
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:55:31.
 Załącznik Nr 11 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-26 11:56:41 | Data modyfikacji: 2016-07-26 11:57:58.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 15:09:57 | Data modyfikacji: 2016-09-02 15:10:57.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-09-02 15:09:57
Data modyfikacji: 2016-09-02 15:10:57
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl