bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/2017 strona główna 

Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/2017
  Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:03:00.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:03:50.
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-19 16:00:47.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-01 12:00:13.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-08-01 12:00:13
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl