bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XIX strona główna 

SESJA XIX
 UCHWAŁA NR XIX/120/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2016.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:05:13.
 UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:07:03.
 UCHWAŁA NR XIX/122/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:08:15.
 UCHWAŁA NR XIX/123/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:09:19.
 UCHWAŁA NR XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:11:48.
 Załącznik nr 1 do uchwały XIX/124/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:13:11.
 Załącznik nr 2 do uchwały XIX/124/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:15:28.
 UCHWAŁA NR XIX/125/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:16:42.
 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:20:02.
 UCHWAŁA NR XIX/127/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:21:47.
 UCHWAŁA NR XIX/128/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:22:57.
 UCHWAŁA NR XIX/129/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:31:36.
 UCHWAŁA NR XIX/130/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:32:43.
 UCHWAŁA NR XIX/131/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:33:49.
  Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:48:49.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dn. 28 kwietnia 2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:49:33.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:53:11.
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r .

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:54:14.
 UCHWAŁA NR XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:55:56.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:56:36.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:57:17 | Data modyfikacji: 2016-06-02 13:03:19.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:58:00 | Data modyfikacji: 2016-06-02 13:03:19.
 Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIX/133/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:58:54 | Data modyfikacji: 2016-06-02 13:03:19.
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 13:02:25 | Data modyfikacji: 2016-06-02 13:03:19.
 Protokół Nr XIX/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:17:49 | Data modyfikacji: 2016-06-02 13:03:19.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:17:49
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl