bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:36:21.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:37:16.
  Załącznik Nr 1a i 1 c do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:38:11 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:40:27.
  Załącznik Nr 1b do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:38:37 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:40:27.
  Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:47:08 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:40:27.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:24:23 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:40:27.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:20:11 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:40:27.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:20:11
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl