bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Komisje strona główna 

Komisja Rewizyjna

             

         Przewodnicząca    -  Danuta Błachnio

                Z-ca Przewod.    - Anna Sowa
                 Członkowie        - Maria Kowalczyk
                                         - Jan Krupa
                                    
                               

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:12:47 | Data modyfikacji: 2019-01-10 15:48:03.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Budżetu i Finansów .  Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska .  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa .  Oświaty, Kultury i Sportu .  Skarg, Wniosków i Petycji . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:12:47
Data modyfikacji: 2019-01-10 15:48:03
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl