bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Komisje strona główna 

Komisja Rewizyjna

             

         Przewodnicząca    -  Sowa Anna

                Z-ca Przewod.    - Owczarczyk Mirosław  
                 Członkowie        - Matyska Hanna
                                         - Pukaluk Henryk Julian      
                                    
                               

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:12:47 | Data modyfikacji: 2014-12-27 14:34:56.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Budżetu i Finansów .  Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska .  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa .  Oświaty, Kultury i Sportu . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:12:47
Data modyfikacji: 2014-12-27 14:34:56
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl