bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:54:30.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:55:15.
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:57:19.
 Załącznik Nr 11 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:58:46 | Data modyfikacji: 2016-05-04 15:01:14.
 Załącznik Nr 12 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:59:21 | Data modyfikacji: 2016-05-04 15:01:14.
MODYFIKACJA SIWZ
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 12.05.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:32:37 | Data modyfikacji: 2016-05-04 15:01:14.
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-02 15:07:48 | Data modyfikacji: 2016-05-04 15:01:14.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-05 16:06:32 | Data modyfikacji: 2016-05-04 15:01:14.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-07-05 16:06:32
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl