bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVIII strona główna 

SESJA XVIII
 UCHWAŁA NR XVIII/112/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:02:27.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:07:39.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:09:01.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:09:58.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/112/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:12:52.
 UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:14:19.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:16:31.
 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:21:38.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/114/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:23:21.
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:17:33 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:03.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/115/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:18:25 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:24:47 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:27:46 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:28:30 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:30:11 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:31:01 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:20:24.
  Protokół Nr XVIII/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:25:48 | Data modyfikacji: 2016-05-06 15:28:34.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2016-05-06 15:25:48
Data modyfikacji: 2016-05-06 15:28:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl