bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m strona główna 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:26:50.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:27:25.
 Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:28:59.
 Załącznik nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:29:45.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 12:20:42.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 16:04:16.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-05-16 16:04:16
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl