bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie strona główna 

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:26:10.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:27:25.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część I

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:28:26.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część II

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:29:22.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część III

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:30:34.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część IV

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:31:43.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część V

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:32:35.
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-22 22:40:42.
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V - Mrożonki produkty głęboko mrożone

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-22 22:43:26.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:38:28.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-01-22 14:38:28
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl