bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów strona główna 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-06 15:33:38.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-06 15:39:53.
 Dokumentacja finansowa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-06 15:50:13 | Data modyfikacji: 2015-11-06 15:51:20.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:48:12 | Data modyfikacji: 2015-11-06 15:51:20.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:48:12
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl