bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:11:57.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:12:43.
 Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno użytkowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:14:09.
 Załącznik Nr 11 Raport z konsultacji indywidualnych

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:17:17.
 Załącznik Nr 12 Lista instalacji – wizualizacja

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:18:54 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:21:04.
 Załącznik Nr 13 Kosztorys uproszczony

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:22:38 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik Nr 14 Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:34:05 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
MODYFIKACJA SIWZ
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:09:50 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik nr 14 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH – po modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:10:40 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia
16.09.2015
 Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:36:55 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:39:40 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:40:40 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
  Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-21 11:59:27 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:07:54 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:08:44 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik nr 2 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:10:06 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
UWAGA ???????? ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
25.09.2015 r.
 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:11:44 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:13:09 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:45:16 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:32:14 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:32:14
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl