bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 strona główna 

Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:07:04.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:08:19.
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:10:28.
 Załącznik nr 11 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:11:11 | Data modyfikacji: 2015-08-26 16:12:39.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:11:43 | Data modyfikacji: 2015-08-26 16:12:39.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:41:11 | Data modyfikacji: 2015-08-26 16:12:39.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:41:11
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl