bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230 strona główna 

Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:55:10.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:56:06.
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:56:46.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-26 15:57:27.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:28:51.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-22 16:04:29.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-10-22 16:04:29
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl