bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI >  Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-15 15:54:04.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-15 15:54:45.
 Załącznik Nr 1a i 1 c do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-15 15:55:41 | Data modyfikacji: 2015-05-15 15:57:06.
 Załącznik Nr 1b do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-15 15:59:14 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.
UWAGA ????
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-26 12:13:45 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-26 12:14:39 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.
 Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-26 12:15:23 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-22 13:04:27 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:50:57 | Data modyfikacji: 2015-05-15 16:00:46.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:50:57
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl