bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA VI strona główna 

SESJA VI
 UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:36:24 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:37:40 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:43:05 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:44:22 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:45:14 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/21/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:46:13 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:47:35 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały Nr VI/22/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:49:32 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:51:08 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:52:32 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:53:26 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:54:37 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:55:49 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:57:55 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Załącznik do uchwały Nr VI/27/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:58:39 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:59:20 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 13:00:23 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.
 Protokół Nr VI/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:46:13 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:08:11.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:46:13
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl