bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
 Uchwała wraz z tekstem planu miejscowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:42:53 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 1 do uchwały XXXVI/192/2006 - Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:46:06 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVI/192/2006

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:47:12 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 3 do uchwały XXXVI/192/2006

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:48:07 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.

Zobacz:
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Projekt planu - linia 110kV
   Projekt planu - linia 400 kV
Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:48:07
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl