bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Projekt planu - linia 110kV
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:53:40.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:54:22 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:02:21.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:56:05 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:02:21.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:56:57 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:04:11.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:57:17 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:04:11.
  Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:58:04 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:04:11.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:02 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:09:46.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:36 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:11:04.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:59:56 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:11:04.
  Rysunek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:00:33 | Data modyfikacji: 2014-12-29 09:12:12.

Zobacz:
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Projekt planu - linia 110kV
   Projekt planu - linia 400 kV
Data wprowadzenia: 2014-12-29 09:00:33
Data modyfikacji: 2014-12-29 09:12:12
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl