bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXXIII strona główna 

SESJA XXXIII
  UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:22:10.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:23:07.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:24:19.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:27:45.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:28:42.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/268/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:30:22.
 Uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:32:45.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/269/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:35:24.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/269/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:36:51.
 Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:39:29.
 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:41:52.
 Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:43:47.
 Protokół Nr XXXIII/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:44:54.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:44:54
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl