bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXXII strona główna 

SESJA XXXII
 UCHWAŁA NR XXXII/258/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony – zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:33:47 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/259/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:37:48 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/260/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:40:02 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:41:18 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/262/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:43:12 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:46:02 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA NR XXXII/264/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:47:26 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 Uchwała Nr XXXII/265/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sobolewie – ul. Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:48:45 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
 UCHWAŁA XXXII/266/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:50:37 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:52:17 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:35:18.
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:53:05 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:54:22 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 13:57:20 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/266/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:00:09 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uchwała Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:02:32 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:05:59 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:07:52 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/267/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:08:50 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.
 Protokół Nr XXXII/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:14:54 | Data modyfikacji: 2014-11-11 13:55:41.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2014-11-11 14:14:54
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl