bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Projekt planu - linia 400 kV
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:02:43.
 Rysunek planu załącznik nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:04:57 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:05:47.
 Rysunek planu załącznik nr 2

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:07:36 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:08:22.
 Rysunek planu załącznik nr 3

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:10:12 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:12:34.
 Rysunek planu załącznik nr 4

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:15:10 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:17:01.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:18:47 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:19:43.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:21:15 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:22:22.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:24:07 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:25:09.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:27:28 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:29:53.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:31:57 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:33:05.

Zobacz:
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Projekt planu - linia 110kV
   Projekt planu - linia 400 kV
Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:31:57
Data modyfikacji: 2014-10-09 16:33:05
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl