bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXX strona główna 

SESJA XXX
 UCHWAŁA NR XXX/242/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:11:16.
 UCHWAŁA NR XXX/243/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:12:44.
 UCHWAŁA NR XXX/244/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:13:59.
 UCHWAŁA NR XXX/245/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:14:50.
 UCHWAŁA NR XXX/246/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:15:38.
 UCHWAŁA NR XXX/247/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:16:35.
 UCHWAŁA NR XXX/248/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:17:41.
 UCHWAŁA NR XXX/249/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:23:18.
 UCHWAŁA XXX/250/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:24:28.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:26:08.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:30:52.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:31:57.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:33:00.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/250/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:34:09.
 Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:34:57.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:36:42.
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:37:42.
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/251/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 15:38:37.
 Protokół nr XXX/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:11:48.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:11:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl