bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
 ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 roku oraz planów finansowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:19:55.
 zał. nr 1. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:24:10 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 1a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:33:22 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 2. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:35:20 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 2a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:36:33 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 3. I N F O R M A C J A z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:37:47 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 4. I N F O R M A C J A z dotacji udzielonej w I półroczu 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:38:41 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 5. I N F O R M A C J A z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:39:58 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 6. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:43:07 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 7. Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:51:05 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 zał. nr 8. INFORMACJA z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:54:21 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za I półrocze 2013 r./

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:55:53 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
  Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:57:34 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:59:29 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.
 I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-20 13:01:10 | Data modyfikacji: 2013-08-20 12:30:00.

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
Data wprowadzenia: 2013-08-20 13:01:10
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl