bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIV strona główna 

SESJA XXIV
 UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:04:46.
 UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:06:09.
 UCHWAŁA Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:07:12.
 UCHWAŁA XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:08:27.
 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:10:54.
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:12:01.
 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:13:08.
 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:15:11.
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:16:12.
 Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:17:30.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:18:29.
 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:19:12.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIV/184/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:19:46.
 UCHWAŁA NR XXIV/185/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:20:46.
 UCHWAŁA NR XXIV/186/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:21:30.
 UCHWAŁA NR XXIV/187/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:22:13.
 UCHWAŁA Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:55:01.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/188/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:56:00.
 UCHWAŁA Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:57:06.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/189/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:58:29.
 UCHWAŁA Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:59:32.
 Protokół nr XXIV/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-09-30 10:20:59.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2013-09-30 10:20:59
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl