bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:18:05.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:19:49.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:23:25.
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:24:14.
 SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:25:24.
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:26:32.
 Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:40:52.
 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:43:06.
 SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:43:57.
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:44:59.
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:46:14.
 S P R A W O Z D AN I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:47:50.
 SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2012 r./

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:49:43.

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:49:43
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl