bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XX strona główna 

SESJA XX
 UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:20:47.
 Tabela nr 5 do uchwały Nr XX/127/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:25:10.
 Tabela nr 6 do uchwały Nr XX/127/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:26:08.
 Uzasadnienie do uchwały nr XX/127/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:27:38.
 Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:30:34.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:31:34.
 U C H W A Ł A Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:33:31.
 UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:35:59.
 UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:37:01.
 UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:37:52.
 UCHWAŁA NR XX/133/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:39:17.
 Załącznik do uchwały Nr XX/133/2012r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:40:14.
 UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:44:23.
 UCHWAŁA NR XX/135/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:45:36.
 Załącznik do uchwały Nr XX/135/2012r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:46:31.
 U C H W A Ł A Nr XX/136/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:47:31.
 U C H W A Ł A Nr XX/137/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:48:29.
 UCHWAŁA NR XX/138/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:49:29.
 Załącznik do uchwały Nr XX/138/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:50:14.
 UCHWAŁA NR XX/139/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:53:12.
 UCHWAŁA NR XX/140/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:54:20.
 U C H W A Ł A Nr XX/141/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:55:20.
 U C H W A Ł A Nr XX/142/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:57:01.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/142/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:00:39.
  Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:01:40.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:02:31.
 Protokół nr XX/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:04:17.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:04:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl