bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVIII strona główna 

SESJA XVIII
 UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:48:33 | Data modyfikacji: 2013-01-03 11:57:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:49:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 11:59:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:50:55 | Data modyfikacji: 2013-01-03 12:00:07.
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:51:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 12:01:22.
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:53:28 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 11:54:30 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:04:26 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:05:59 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:20:30 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:21:52 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/121/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:23:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:24:41 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:25:41 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:26:42 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:27:24 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/122/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew, na lata: 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:29:02 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:30:01 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:31:04 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
  UCHWAŁA Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie realizacji przez Gminę – prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:32:27 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 U C H W A Ł A Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:32:43 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:34:51 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:35:57 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:38:14 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.
 Protokół Nr XVIII/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:52:11 | Data modyfikacji: 2013-01-03 13:02:14.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:52:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl