bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA X strona główna 

SESJA X
 U C H W A Ł A NR X/56/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:07:01.
 UCHWAŁA Nr X/57/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:08:54.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/ 57/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:16:51.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/ 57/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:18:34.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/ 57/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:20:03.
 UCHWAŁA NR X/58/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2012 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-28 13:22:12.
 U C H W A Ł A NR X/59/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2012 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:26:08.
 UCHWAŁA Nr X/60/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2012 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:30:15.
 U C H W A Ł A NR X/61/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2012 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:46:35.
 UC H W A Ł A NR X/ 62/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2012 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:50:57.
 Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację - przez Gminę Sobolew – projektu pn.: “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:53:51.
 Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011r w sprawie wyrażenia zgody na realizację - przez Gminę Sobolew / Zespół Szkół Publiczną Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Sobolewie– projektu pn.: “Szkoła Równych Szans IV edycja” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:56:53.
 Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację - przez Gminę Sobolew / Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Sobolewie – projektu pn.: “Szkoła Równych Szans IV edycja” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:59:17.
 U C H W A Ł A Nr X/66/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:02:15.
 Załącznik nr 1 od uchwały Nr X/66/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:05:06.
 Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Sobolew z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:07:31.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:15:28.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:16:35.
 Protokół X/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:56:44.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:56:44
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl