bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA IX strona główna 

SESJA IX
 Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:54:35.
 Załącznik do Uchwały Nr IX/52/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:55:54.
 U C H W A Ł A Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:58:11.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:03:12.
 Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 – 2017

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:04:56.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:06:06.
 Wykaz przedsięwzięć

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:07:24.
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej – na 5 lat – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:08:58.
 Protokół IX/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:53:17.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2012-06-05 09:53:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl