bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Budżet 2011
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Uchwała Nr II 8 2010 Wieloletnia Prognoza Finansowa.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:16:05.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa..xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:20:55.
 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:23:24.
 Objaśnienia do uchwały WPF- lata 2011-2017.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:23:59.
BUDŻET
 UCHWAŁA II.9.2010 . 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 r..doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:25:04.
 tabela nr 1 DOCHODY plan na 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:27:30.
 tabela nr 2 Wydatki plan na 2011 +.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:28:50.
 tabela nr 3 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:29:33.
 tabela nr 4 Plan finansowy doch.i wydatków na zadania zlecone.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:30:15.
 tabela nr 5 plan wydatków NA 2010 FUNDUSZ SOŁECKI.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:30:57.
 załącznik nr 1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:31:56.
 załącznik nr 2 dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu przedmiotem należącym i nie należącym do sektora finans.publicznych.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:32:35.
 załącznik nr 3 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011.xls

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:33:22.
 załącznik nr 4 Gminny Program.....alkoholowych.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:34:03.
 UZASADNIENIE do Uchwały - BUDŻET GMINY NA 2011.doc

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:37:25.

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
   Budżet 2019
Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:37:25
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl