bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA III strona główna 

SESJA III
 Uchwała Nr III/14/2011 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:28:18.
 Uchwała Nr III/15/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:36:48.
 Uchwała Nr III/16/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni w i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gończycach

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:39:11.
 Uchwała Nr III/17/2011 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Sobolewie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:43:43.
 Uchwała Nr III/18/2011 w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie, na 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:45:26.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:00:30.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:08:38.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:09:34.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/20

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:12:09.
 Uchwała nr III/19/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:15:56.
 Załącznik do Uchwały Nr III/19/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:17:13.
 Uchwała Nr III/20/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:19:42.
 Załącznik do Uchwały Nr III/20/2011

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:20:38.
 Uchwała Nr III/21/2011 w sprawie oddania w użyczenie - na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu Drugim - zabudowanej nieruchomosci, stanowiącej własność Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:23:56.
 Uchwała Nr III/22/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację - przez Gminę Sobolew - projektu pn.: "Warto zmieniać siebie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:26:18.
 Uchwała Nr III/23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:29:04.
 Protokół III/2011

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-06-05 10:27:03.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2012-06-05 10:27:03
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl