bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXXI strona główna 

Sesja XXXI
 Uchwała Nr XXXI/173/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej przez Gminę Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:07:07.
 Uchwała Nr XXXI/174/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:09:05.
 Uchwała Nr XXXI/175/2010 rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:10:45.
 załącznik do Uchwały Nr XXXI/175/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:11:41.
 Uchwała Nr XXXI/176/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Sobolew oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:18:26.
 Uchwała Nr XXXI/177/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 - 2015

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:20:13.
 Załącznik do uchwały Nr XXXI/177/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:20:57.
 Uchwała Nr XXXI/178/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystapienia Gminy Sobolew do projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:30:49.
 Załacznik do uchwały Nr XXXI/178/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:42:48.
 Uchwała Nr XXXI/179/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:44:35.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2010-07-22 11:44:35
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl