bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXIV strona główna 

Sesja XXIV
 Uchwała Nr XXIV/138/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Plany Rozwoju Lokalnego dla Gminy Sobolew, na lata: 2007 - 2013".

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 11:49:08.
 Uchwała Nr XXIV/139/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Sobolew - od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie - niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz nieruchomości zabudowanych obiektami infrastruktury technicznej, położonych we wsi Godzisz, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 11:57:57.
 Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 12:01:22.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/140/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 12:02:55.
 Uchwała Nr XXIV/141/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2009 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 12:04:35.
 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/141/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 12:05:56.
 Uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:37:22.
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/142/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:39:18.
 Uchwała Nr XXIV/143/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:41:40.
 Protokół z sesji Nr XXIV/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:08:22.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:08:22
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl