bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > sesja XIX strona główna 

sesja XIX
 Uchwała Nr XIX/107/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie, na rok 2009.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:02:36.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/107/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:03:49.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/107/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:05:01.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/107/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:06:03.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/107/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:08:11.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/107/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:09:16.
 Uchwała Nr XIX/108/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie, na rok 2009.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:12:44.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/108/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:14:23.
 Uchwała Nr XIX/109/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:17:10.
 Załącznik do uchwały Nr XIX/109/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:19:00.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XIX/109/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 11:32:19.
 Uchwała Nr XIX/110/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród wójta Gminy Sobolew dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 12:29:54.
 Załącznik do uchwały Nr XIX/110/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 12:33:19.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XIX/110/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 15:23:52.
``
 Uchwała Nr XIX/111/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia - przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-16 15:40:03 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:34:43.
``
 Uchwała Nr XIX/112/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/105/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia - przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-17 10:35:14 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:37:06.
``
 Uchwała Nr XIX/113/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 r zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-17 10:42:35 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:42:53.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XIX/113/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-17 11:29:16 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:42:53.
 Uchwała Nr XIX/114/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrożeń Drugi na lata 2009 - 2016.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-17 11:32:08 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:42:53.
 Załącznik do uchwały Nr XIX/114/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 lutego 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-17 11:45:16 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:42:53.
 Protokół Nr XIX/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 09:11:49 | Data modyfikacji: 2009-07-17 11:42:53.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2009-07-24 09:11:49
Opublikowane przez: Iwona Krupa

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl