bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > sesja XVI strona główna 

sesja XVI
 Uchwała Nr XVI/93/208 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:11:47.
 Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:14:38.
 Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:18:03.
 Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2009 roku na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:20:26.
 Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cene sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:25:02.
 Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:33:54.
 Uchwała Nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2009 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:43:54.
 Uchwała Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2008 rok

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 13:13:36.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 13:24:47.
 Protokół Nr XVI/2008 z sesji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:40:36.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:40:36
Opublikowane przez: Iwona Krupa

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl