bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > sesja III strona główna 

sesja III
 Uchwała Nr III/16/2006 z dn.14 XII 2006r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transport. na 2007r. oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-15 10:16:28.
 Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Sobolew z dnia 14 II 2006r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sobolew stawek opłat za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-15 14:21:47 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Uchwała Nr III/13/2006r. z dnia 14 XII 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drwena dla ustalenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2007r.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-15 14:37:27 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Uchwała Nr III/17/2006 z dnia 14.XII.2006 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Sobolew w 2007roku.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-15 15:21:54 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Uchwała Nr III/18/2006 z dnia 14.XIII.2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na terenie Gminy Sobolew w 2007r.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-15 15:26:28 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Ustawa Nr III/14/2006 Rady Gminy z dnia 14.XII.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-19 11:46:16 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy z dnia 14.XII.2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2007r.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-19 11:52:13 | Data modyfikacji: 2007-02-15 14:27:04.
 Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy z dnia 14.XII.2006r. w sprawie zarządzenia - na terenie Gminy Sobolew w roku 2007- poboru podatków od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Wyznaczenie inkasenta.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-19 11:57:16 | Data modyfikacji: 2007-02-19 12:07:30.
 Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy z dn. 14.XII.2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. dla ustalenia podstawy podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2007r.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-23 10:15:34 | Data modyfikacji: 2007-02-19 12:07:30.
 Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy z dn. 14.XII.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-23 10:20:53 | Data modyfikacji: 2007-02-19 12:07:30.
 Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Sobolew z dn. 14.XII.2006r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Gminy Sobolew w 2007r. oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności tej opłaty.

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-23 10:24:37 | Data modyfikacji: 2007-02-19 12:07:30.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2007-02-23 10:24:37
Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl