Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Budżetu i Finansów
° Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska
° Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa
° Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa strona główna 

Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa

                               
                                           
            Przewodniczący   -  Owczarczyk Mirosław

                Z-ca Przewod.  -   
                    Członkowie  -  Cyrta Paweł
                                     -  Talarek Rafał                      
                                     -  Błachnio Danuta Maria
                                     -  Kowalczyk Maria Hanna
                                     -  Lipiec Marian

                                     -  Ochnio Roman

 
Data wprowadzenia informacji 2003-07-14 15:52:21 Informację zaktualizowano 2015-07-16 11:13:59, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku