Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2017
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m
- Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew
- Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak
- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)
- „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”
- Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie
- Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia
- Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole
- Udzielenie kredytu długoterminowego
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2017 > Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole strona główna 

Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:26:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SWIZ z załącznikami 1-8
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:28:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 7
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:35:44 Informację zaktualizowano 2017-11-14 15:36:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załacznik 8
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 15:46:10 Informację zaktualizowano 2017-11-14 16:05:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:26:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Odpowiedź na zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:28:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Dokumentacja projektowa instalacji gazowej
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 15:41:18 Informację zaktualizowano 2017-11-23 15:42:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 15:22:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 18:30:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.12.17r
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 10:41:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z 03.01.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 09:32:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
wersja do druku