Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
° za 2014
° za 2015
° za 2016
- Wójta Gminy
- Przewodniczącego Rady Gminy
- Radnych Rady Gminy
- Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe
° Za 2017
° Koniec kadencji 2014-2018
° Początek kadencji 2018-2023
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > za 2016 > Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe strona główna 

Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe
 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:40:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:46:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:47:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:56:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:01:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:03:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Referatu Oświaty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:10:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:16:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:18:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:20:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:38:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:53:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:58:07, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 Wójta Gminy  .  Przewodniczącego Rady Gminy .  Radnych Rady Gminy .  Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe . 
wersja do druku